35 bài học từ những câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác Hồ tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19/5/1890 và mất ngày 2/9/1969. Bác Hồ đã trở thành vĩ nhân, một huyền thoại bất tử trong lòng mỗi người Việt Nam, dù ở thời điểm nào cũng không thể không nhớ đến. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Việt Nam gọi Bác bằng những cái tên trìu mến, kính trọng, biết ơn như “Bác Hồ, Hồ Chủ tịch, vị cha già dân tộc”. Sau đây là những câu

Continue Reading

Site Footer

Sliding Sidebar